juni 18, 2024

Hem

I huvudet på en vinnare…

Förmågan att nå en vinnarposition handlar mycket om rätt inställning, om att vara bäst när det gäller. Om du mentalt och viljemässigt vet vart du vill är det lättare. Men du måste också komma till insikt om att varje tanke och handling påverkar resultatet.

I mångt och mycket handlar det inte om annat än järnhård vilja och sunt förnuft, att att agera och reagera på ett vinnande sätt – och att göra det oavbrutet, dag ut och dag in. Det är först när du erkänt din vilja att vinna som du kan välja rätt väg för att lyckas.